Regulamin Programu Rekomendacji

 1. Za rekomendacje kandydata z branży IT który zostanie zatrudniony u naszego klienta oferujemy premie dla osoby polecającej w wysokości 3000 brutto przy stanowiskach Regular oraz 4000 zł brutto w przypadku stanowisk Seniorskich. Jeśli jesteś uczestnikiem programu „Kariera z Reconnect” stawki wynoszą 3500 zł brutto przy stanowiskach Regular oraz 4500 zł brutto przy stanowiskach Seniorskich.
 2. Warunki efektywnej rekomendacji;
  1. Osoba polecająca przesyła mailem na adres [email protected] imię, nazwisko oraz mail polecanego kandydata.
  2. Kandydat polecany potwierdza mailowo swoją chęć uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym oraz wypełnia formularz CV wraz ze zgodami RODO.
  3. Kandydat polecany nie uczestniczył w procesie do naszego klienta w ostatnich 6 miesiącach
  4. Kandydat zostanie zatrudniony w przeciągu 6 miesięcy od przesłania jego rekomendacji
  5. Kandydat utrzymuje zatrudnienia u naszego klienta przez minimum 6 miesięcy
 3. Premia zostanie wypłacona w dwóch transzach
 4. Płatność pierwszej transzy (50%) nastąpi w przeciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia pracy przez kandydata a druga transza (50%) zostanie wypłacona przeciągu 30 dni po upływie 6 miesięcy zatrudnienia
 5. Płatność zostanie dokonana na podstawie Umowy zlecenia lub b2b
 6. Lista stanowisk na które przyjmujemy rekomendacje są odpowiednio oznaczone (“Możliwość rekomendacji”) na naszej stronie www.ofertypracyit.com
 7. W przypadku pytań prosimy pisać na adres [email protected]
 8. Organizatorem programu rekomendacji jest firma Reconnect, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków
 9. Uczestnictwo w programie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.