Nasze wartości
Wierzymy, że każdy ma swój wyjątkowy talent, który może i powinien być wykorzystywany w codziennym życiu zawodowym.

Misja
Naszą misją jest usprawnienie działalności klientów poprzez wartość dodaną, którą wnoszą nasi kandydaci od pierwszego dnia pracy.

Etyka
Kryteria takie jak wiek, płeć, rasa, religia czy niepełnosprawność nie są brane przez nas pod uwagę, ponieważ wierzymy, że każdy człowiek posiada swój szczególny talent.

Organizacja
Mamy horyzontalny model organizacyjny, w którym każdy spośród naszych konsultantów ma szerokie obowiązki. Oznacza to, że odpowiedzialność za działania, samodyscyplina i kreatywność są u nas kluczowymi wartościami organizacyjnymi. Dbamy o przejrzystość i zarządzanie zorientowanie na wartości.

Historia
Firma Reconnect powstała  w 2006 roku.