Historia

Agencja Zatrudnienia / Doradztwa Personalnego / Pracy – Reconnect powstała  w 2006 roku kiedy to nasze usługi były odpowiedzią na szerokie zainteresowanie wsparciem procesów rekrutacyjnych do firm do Skandynawii.

Od 2008 roku poszerzyliśmy naszą działalność również o partnerów działających na rynku polskim.

Do dnia dzisiejszego zamknęliśmy z sukcesem ponad 1000 projektów w obszarach IT, Budownictwo, Finanse, Produkcja & Inżynieria w Polsce i Skandynawii.

Organizacja
Wdrożyliśmy horyzontalny model organizacyjny, w którym każdy spośród naszych konsultantów odpowiada za szerokie spektrum zadań. Oznacza to, że odpowiedzialność za działania, samodyscyplina i kreatywność są u nas kluczowymi wartościami organizacyjnymi. Dbamy o przejrzystość i zarządzanie zorientowanie na wartości.

Nasze wartości
Wierzymy, że każdy ma swój wyjątkowy talent, który może i powinien być wykorzystywany w codziennym życiu zawodowym.

Misja
Naszą misją jest optymalizacja działalności naszych partnerów biznesowych poprzez wartość dodaną, którą wnoszą nasi Kandydaci od pierwszego dnia swojej pracy.

Etyka
Kryteria takie jak wiek, płeć, rasa, religia czy niepełnosprawność nie są brane przez nas pod uwagę, ponieważ wierzymy, że każdy człowiek posiada swój szczególny talent.