Historia

Nasza firma rekrutacyjna powstała w 2006 roku i otrzymała nr wpisu 2821 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia – KRAZ. W tym czasie bezrobocie w Polsce sięgało blisko 20 % a europejski rynek pracy, po wejściu w 2004 roku Polski do Uni Europejskiej, w praktyce dopiero zaczynał się otwierać na pracowników z Polski. W tym samym czasie w wielu krajach Europy Zachodniej występowały bardzo duże braki kadrowe w wielu branżach. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację powstało RECONNECT, chcieliśmy pomagać kandydatom znaleźć legalną i odpowiednią do umiejętności dobrze płatną pracę. 
By zapewnić bezpieczeństwo pracy naszym kandydatom organizowaliśmy również intensywne czterotygodniowe szkolenia językowe przed wyjazdem kandydatów do pracy zagranicę. Na podstawie naszych kursów stworzyliśmy m. in. polsko-szwedzkie rozmówki budowlane.
W 2020 roku rozpoczęliśmy cykl badań rynku pracy związanych z zachowaniem kandydatów przy zmianie zatrudnienia. Więcej informacji o badaniu znajdziesz tu.

Branże do których rekrutujemy to IT & Inżynieria, Produkcja, Budownictwo, Sprzedaż & Marketing oraz Finanse & Księgowość
 

Skupiamy się przede wszystkim na działaniu na rynku polskim ale posiadamy również doświadczenie w procesach rekrutacyjnych na rynki w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii oraz Niemczech. 

Organizacja

Wdrożyliśmy horyzontalny model organizacyjny, w którym każdy spośród naszych konsultantów odpowiada za szerokie spektrum zadań. Oznacza to, że odpowiedzialność za działania, samodyscyplina, kreatywność oraz skupienie na potrzebach klienta są u nas kluczowymi wartościami organizacyjnymi. Dbamy o przejrzystość i zarządzanie zorientowane na wartości.

Aby zwiększyć efektywność naszych działań zaadoptowaliśmy do naszej rzeczywistość metodologie Agile i staramy się wykorzystywać Scrum oraz Kanban w naszej codziennej pracy.

Nasze wartości

Kryteria takie jak wiek, płeć, rasa, religia czy niepełnosprawność nie są brane przez nas pod uwagę, ponieważ wierzymy, że każdy człowiek posiada swój szczególny talent który może i powinien być wykorzystywany w codziennym życiu zawodowym.

Cel naszej działalności

Naszym celem jest optymalizacja przedsięwzięć naszych partnerów biznesowych poprzez wartość dodaną, którą wnoszą nasi Kandydaci od pierwszego dnia swojej pracy.