RECONNECT
Agencja Doradztwa Personalnego

Biuro Kraków

ul. Szlak 65

31-153 Kraków

Biuro Olsztyn

ul. Linki 2/12

10-535 Olsztyn

Tel. +48 793 838 055
E-mail: reconnect@reconnect.com.pl
REGON 280104580
NIP 7393539247